Gạch Tranh 3D Thuận Buồn Xuôi Gió 11654701

Gạch tranh 3D 11654701

1.Chủ đề: Gạch 3D thuận buồm xuôi gió

2. Mẫu thiết kế: Thuyền lớn bên hoa mộc lan và chim hải âu

3. Ứng dụng: Ốp tường

4. Chất liệu: Tùy chọn

HOTLINE 0968 852561 Tư vấn qua điện thoại