Gạch Tranh 3D Hoa Sen 14223898

Gạch tranh 3D 14223898

1.Chủ đề: Gạch 3D hoa sen

2. Mẫu thiết kế: Hoa sen ngọc bên cá chép

3. Ứng dụng: Ốp tường

4. Chất liệu: Tùy chọn

HOTLINE 0968 852561 Tư vấn qua điện thoại